دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسي رابطه بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری , مبانی نظری و مقالات دانشجویی

دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسي رابطه بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسي رابطه بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي
بصورت ورد ودر62صفحه
دارای منابع وپیشینه کامل
2-1) مقدمه1
2-2) بخش اول: بهسازي نيروي انساني2

2-2-1) مفهوم بهسازي4
2-2-2) اهداف بهسازي6
2-3) بخش دوم: آموزش 9
2-3-1) تعريف آموزش12
2-3-2) روشها و فنون آموزش کارکنان14

2-3-3) آموزش هاي ضمن خدمت17
2-3-4) نيازسنجي آموزشي 19
2-3-4-1) مفهوم نياز22
2-3-4-2) اهداف نيازسنجي23
2-3-5) اهداف آموزش کارکنان24
2-3-6) آموزش اثربخش25
2-3-6-1) ويژگيهاي يک آموزش اثربخش 26

2-3-6-2) نتايج و فوايد آموزش اثربخش 27

2-3-7) عوامل ناکامي سازمانها در آموزش کارکنان 28
2-4) بخش سوم: توانمندي سازي کارکنان 29

2-4-1) مفهوم توانمندي سازي 30
2-4-2) تعاريف توانمندي سازي32
2-4-3) دلايل اجراي فرآيند توانمندي سازي در سازمانها 33
2-4-4) اصول توانمندي سازي کارکنان 34
2-4-5) الزامات برنامه هاي توانمندي سازي در سازمان 35
2-4-6) مزاياي توانمندي سازي36
2-4)-7 مديريت و توانمندي سازي کارکنان37

2-4-8) دلايل مخالفت مديران با فرآيند توانمندي سازي کارکنان 39
2-5) بخش چهارم: سرمايه اجتماعي39
2-5-1) مفهوم سرمايه اجتماعي40
2-5-2) ابعاد سرمايه اجتماعي41
2-5-2-1) بعد ساختاري42
2-5-2-2) بعد شناختي43
2-5-2-3) بعد رابطه اي44
2-5-3) سرمايه اجتماعي و انواع سرمايه هاي سازماني 45
2-5-3-1) مقايسه سرمايه اجتماعي با ديگر سرمايه ها 46
2-5-3-2) فوايد و مزاياي سرمايه اجتماعي براي سازمان ها 47
2-6) بخش پنجم: پيشينه تحقيق48
2-6-1) مطالعات داخلي48
2-6-2) مطالعات خارجي54
خلاصه55
منابع و ماخذ58

مبانی نظری بهسازی نیروی انسانی


مبانی نظری سرمایه اجتماعی


مبانی نظری عنصر ساختاری


مبانی نظری عنصر رابطه ای


مبانی نظری عنصر شناختی


بهسازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه ... مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش ...

مبانی و پیشینه نظری مدیریت منابع انسانی و

مبانی و پیشینه نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد ...

مبانی و پیشینه نظری سرمایه اجتماعی

... مبانی نظری وپیشینه تحقیق ... سرماية اجتماعي ... مبانی و ... انساني و اجتماعي ...

پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و نقش مدیران

... سرمايه، نيروي انساني ... و مبانی نظری تحقیق ... بررسي رابطه سرمايه فرهنگي ...

مبانی و پیشینه نظری مدیریت منابع انسانی و

مبانی و پیشینه نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد ...پاورپوینت درباره روابط آب,خاک و گياه