دانلود رایگان


25 - دانلود تحقیق آشنایی با شیوه زندگی و مکارم اخلاقی امام علی (ع) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق آشنایی با شیوه زندگی و مکارم اخلاقی امام علی (ع)

دانلود رایگان 25 - دانلود تحقیق آشنایی با شیوه زندگی و مکارم اخلاقی امام علی (ع) فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 60فهرست عناوین
ولادت و حسب و نصب ............................
مفهوم شخصیت ....................................
علم و حکمت علی (ع) .............................
شجاعت و هیبت علی (ع)...........................
صبر و حلم علی (ع).......................
سخاوت و ایثار علی (ع)............................
خوراک و پوشاک علی (ع).........................
عدالت و حقیقت خواهی علی (ع)
اولاد آن حضرت
منابع و ماخذ .................

ولادت و حسب و نصب
بنا بوشته مورخين ولادت على عليه السلام در روز جمعه 13 رجب در سال سى‏ام عام الفيل (1) بطرز عجيب و بيسابقه‏اى در درون كعبه يعنى خانه خدا بوقوع پيوست،محقق دانشمند حجة الاسلام نير گويد:
اى آنكه حريم كعبه كاشانه تست‏
بطحا صدف گوهر يكدانه تست‏
گر مولد تو بكعبه آمد چه عجب‏
اى نجل خليل خانه خود خانه تست
پدر آنحضرت ابو طالب فرزند عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف و مادرش هم فاطمه دختر اسد بن هاشم بود بنا بر اين على عليه السلام از هر دو طرف هاشمى نسب است (2)
اما ولادت اين كودك مانند ولادت ساير كودكان بسادگى و بطور عادى نبود بلكه با تحولات عجيب و معنوى توأم بوده است مادر اين طفل خدا پرست بوده و با دين حنيف ابراهيم زندگى ميكرد و پيوسته بدرگاه خدا مناجات كرده و تقاضا مينمود كه وضع اين حمل را بر او آسان گرداند زيرا تا باين كودك حامل بود خود را مستغرق در نور الهى ميديد و گوئى از ملكوت اعلى بوى الهام شده بود كه اين طفل با ساير مواليد فرق بسيار دارد.
شيخ صدوق و فتال نيشابورى از يزيد بن قعنب روايت كرده‏اند كه گفت من با عباس بن عبد المطلب و گروهى از عبد العزى در كنار خانه خدا نشسته بوديم كه فاطمه بنت اسد مادر امير المؤمنين در حاليكه نه ماه باو آبستن بود و درد مخاض داشت آمد و گفت خدايا من بتو و بدانچه از رسولان و كتابها از جانب تو آمده‏اند ايمان دارم و سخن جدم ابراهيم خليل را تصديق ميكنم و اوست كه اين بيت عتيق را بنا نهاده است بحق آنكه اين خانه را ساخته و بحق مولودى كه در شكم من است ولادت او را بر من آسان گردان ، يزيد بن قعنب گويد ما بچشم خودديديم كه خانه كعبه از پشت(مستجار) شكافت و فاطمه بدرون خانه رفت و از چشم ما پنهان گرديد و ديوار بهم بر آمد چون خواستيم قفل درب خانه را باز كنيم گشوده نشد لذا دانستيم كه اين كار از امر خداى عز و جل است و فاطمه پس از چهار روز بيرون آمد و در حاليكه امير المؤمنين عليه السلام را در روى دست داشت گفت من بر همه زنهاى گذشته برترى دارم زيرا آسيه خدا را به پنهانى پرستيد در آنجا كه پرستش خدا جز از روى ناچارى خوب نبود و مريم دختر عمران نخل خشك را بدست خود جنبانيد تا از خرماى تازه چيد و خورد(و هنگاميكه در بيت المقدس او را درد مخاض گرفت ندا رسيد كه از اينجا بيرون شو اينجا عبادتگاه است و زايشگاه نيست) و من داخل خانه خدا شدم و از ميوه‏هاى بهشتى و بار و برگ آنها خوردم و چون خواستم بيرون آيم هاتفى ندا كرد اى فاطمه نام او را على بگذار كه او على است و خداوند على الاعلى فرمايد من نام او را از نام خود گرفتم و بادب خود تأديبش كردم و او را بغامض علم خود آگاه گردانيدم و اوست كه بتها را از خانه من ميشكند و اوست كه در بام خانه‏ام اذان گويد و مرا تقديس و تمجيد نمايد خوشا بر كسيكه او را دوست دارد و فرمانش برد و واى بر كسى كه او را دشمن دارد و نافرمانيش كند. (3)
و چنين افتخار منحصر بفردى كه براى على عليه السلام در اثر ولادت در اندرون كعبه حاصل شده است بر احدى از عموم افراد بشر چه در گذشته و چه در آينده بدست نيامده است و اين سخن حقيقتى است كه اهل سنت نيز بدان اقرار و اعتراف دارند چنانكه ابن صباغ مالكى در فصول المهمه گويد:
و لم يولد فى البيت الحرام قبله احد سواه و هى فضيلة خصه الله تعالى بها اجلالا له و اعلاء لمرتبته و اظهارا لتكرمته. (4)
يعنى پيش از آنحضرت احدى در خانه كعبه ولادت نيافت مگر خود او واين فضيلتى است كه خداى تعالى به على عليه السلام اختصاص داده تا مردم مرتبه بلند او را بشناسند و از او تجليل و تكريم نمايند.
در جلد نهم بحار در مورد وجه تسميه آنحضرت بعلى چنين نوشته شده است كه چون ابوطالب طفل را از


مادرش گرفت بسينه خود چسباند و دست فاطمه را گرفته و بسوى ابطح آمد و به پيشگاه خداوند تعالى چنين مناجات نمود.
يا رب هذا الغسق الدجى‏
و القمر المبتلج المضى‏ء
بين لنا من حكمك المقضى‏
ماذا ترى فى اسم ذا الصبى (5)
هاتفى ندا كرد:
خصصتما بالولد الزكى‏
و الطاهر المنتجب الرضى‏
فاسمه من شامخ على‏
على اشتق من العلى (6)
علماى بزرگ اهل سنت نيز در كتب خود بهمين مطلب اشاره كرده‏اند و محمد بن يوسف گنجى شافعى با تغيير چند لفظ و كلمه در كفاية الطالب چنين مينويسد كه در پاسخ تقاضاى ابوطالب ندائى برخاست و اين دو بيت را گفت.
يا اهل بيت المصطفى النبى‏
خصصتم بالولد الزكى‏
ان اسمه من شامخ العلى‏
على اشتق من العلى (7)
و در بعضى روايات آمده است كه فاطمه بنت اسد پس از وضع حمل(پيش از اينكه بوسيله نداى غيبى نام او على گذاشته شود) نام كودك را حيدر نهاد و هنگاميكه او را قنداق كرده بدست شوهر خود ميداد گفت خذه فانه حيدرة و بهمين جهت آنحضرت در غزوه خيبر بمرحب پهلوان معروف يهود فرمود:
انا الذى سمتنى امى حيدرة
ضرغام اجام و ليث قسورة (8)
و چون نام آنحضرت على گذاشته شد نام حيدر جزو ساير القاب بر او اطلاق گرديد و از القاب مشهورش حيدر و اسد الله و مرتضى و امير المؤمنين و اخو رسول الله بوده و كنيه آنجناب ابو الحسن و ابوتراب است.
همچنين خدا پرستى و اسلام آوردن فاطمه و ابوطالب نيز از روايات گذشته معلوم ميشود كه آنها در جاهليت موحد بوده و براى تعيين نام فرزند خود بدرگاه خدا استغاثه نموده‏اند،فاطمه بنت اسد براى رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بمنزله مادر بوده و از اولين گروهى است كه به آنحضرت ايمان آورد و بمدينه مهاجرت نمود و هنگام وفاتش نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم پيراهن خود را براى كفن او اختصاص داد و بجنازه‏اش نماز خواند و خود در قبر او قرار گرفت تا وى از فشار قبر آسوده گردد و او را تلقين فرمود و دعا نمود. (9)
و ابوطالب هم موحد بوده و پس از بعثت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بدو ايمان آورده و چون شيخ و رئيس قريش بود لذا ايمان خود را مصلحة مخفى مينمود،در امالى صدوق است مردى بابن عباس گفت اى عمو زاده رسولخدا مرا آگاه گردان كه آيا ابوطالب مسلمان بود؟گفت چگونه مسلمان نبود در حاليكه ميگفت:
و قد علموا ان ابننا لا مكذب‏
لدينا و لا يعبأ بقول الا باطل
يعنى مشركين مكه دانستند كه فرزند ما(محمد صلى الله عليه و آله و سلم) نزد ما مورد تكذيب نيست و بسخنان بيهوده اعتناء نميكند مثل ابوطالب مثل اصحاب كهف است كه ايمان خود را در دل مخفى


نگهميداشتند و ظاهرا مشرك بودند و خداوند دو ثواب بآنها داد،حضرت صادق عليه السلام هم فرمود مثل‏ابوطالب مثل اصحاب كهف است كه در دل ايمان داشتند و ظاهرا مشرك بودند و خداوند دو پاداش (يكى براى ايمان و يكى براى تقيه) بآنها داد. (10)
دانلود


تحقیق


آشنایی


با


شیوه


زندگی


و


مکارم


اخلاقی


امام


علی


(ع)مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره امام علی ع - همکاری در فروش فایل مرجع فایل

تحقیق درباره امام علی ع امام ... مرجع دانلود رایگان تحقیق، مقاله ... زندگی و اندیشه ...

دانلود تحقیق بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود تحقیق بررسی تهیه ... ناشنوایان امام علی (ع) ... آشنایی با ویدئو و نحوه ...

بررسی جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد ...

این تحقیق، با توجّه ... تربیت دینی از دیدگاه امام علی (ع ... مبانی و شیوه های تربیت اخلاقی .

زندگی نامه بزرگ شیعیان امام علی

امام علی,ابوطالب ... ابن ملجم متعهد قتل امام علي ( ع ) شد و در شب ... آشنایی با جلوه ...

علی بن ابی‌طالب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

منابع تاریخی دست اول در خصوص زندگی علی قرآن، حدیث و ... علی با ظلم و ... و دومین امام ...

کتاب‌های اندیشه و مذهب - ketabesabz.com

... دانلود کتاب صوتی و مجله با فورمت pdf و ... دانلود کتاب آشنایی با ... از امام علی (ع) ...

امام علی علیه السلام - ويکی شيعه

زندگی. علی بن ... امام علی(ع) با استناد به سخنی از پیامبر، از ... جنگ صفین بین امام علی(ع) و ...

کتاب‌های اندیشه و مذهب - ketabesabz.com

... دانلود کتاب صوتی و مجله با فورمت pdf و ... دانلود کتاب آشنایی با ... از امام علی (ع) ...

کتاب‌های اندیشه و مذهب - ketabesabz.com

... دانلود کتاب صوتی و مجله با فورمت pdf و ... دانلود کتاب آشنایی با ... از امام علی (ع) ...

انواع روش تحقیق - parsmodir.com

آشنایی با آزمون های ... کاربردی و تحقیق و توسعه. با عنایت به ... تحقیق علی-مقایسه ...

مجموعه کتاب های استاد قرائتی/ دانلود

شیوه‌ها و تجربه‌های ... آشنایی با ... اخلاق اداری از دیدگاه امام علی (ع)

استخاره صفحه 25 - Aviny.com

رساله آیت الله مکارم ... امام علی (ع) حضرت ... با تحقیق و مطالعه اقدام کن ان شاءالله خوب ...

زندگی نامه بزرگ شیعیان امام علی

امام علی,ابوطالب ... ابن ملجم متعهد قتل امام علي ( ع ) شد و در شب ... آشنایی با جلوه ...

دانلود رایگان تحقیق و مقاله درباره تنظیم خانواده و جمعیت ...

تحقیق و مقاله ای درباره تنظیم ... امام علی(ع) ... دانلود پروژه آشنایی با پروتکل ssl برای ...

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت استراتژیك از ایده تا عملتحقیق در مورد ترجمه ( جانوران زیان آور در کشاورزی )

پاورپوینت آنتروکولیت نکروزان(NEC)-12 اسلاید