دانلود رایگان


روش اجرائي ارزيابي تامين کنندگان - دانلود رایگاندانلود رایگان شناسائی, ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان جهت حصول اطمینان از واجد شرایط بودن و داشتن توانائی ارائه اقلام مورد نیاز, منطبق با الزامات و تحویل ب

دانلود رایگان روش اجرائي ارزيابي تامين کنندگان روش اجرائي ارزيابي تامين کنندگان درفرمت ورد 14صفحه قابل ويرايش
شناسائي، ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان جهت حصول اطمينان از واجد شرايط بودن و داشتن توانائي ارائه اقلام مورد نياز، منطبق با الزامات و تحويل به موقع آنها
کليه تامين کنندگان قابل شناسائيِ مواد، قطعات و محصولات توليدي و خدمات سازمان

تامين کنندگان توليدي: تامين کنندگان توليدي شامل توليد کنندگان مواد اوليه، قطعات نيمه ساخته، خدمات رنگ، آبکاري و غيره مي باشند.
تامين کنندگان خدماتي: تامين کنندگان خدماتي شامل آزمايشگاه، مراکز کاليبراسيون، آموزشگاه ها، فروشندگان ابزار و تجهيزات و غيره
مي باشند.
5- شرح اقدام:
5-1- شناسايي تامين كنندگان:
تامين كنندگان از طريق شناخت قبلي و بررسي منابع مختلف از جمله نمايشگاه ها، كتب راهنماي صنايع، شبکه هاي داخلي و خارجي
رايانه اي، مناقصه، معرفي همكاران و ساير منابع شناسايي مي گردند.
5-2- ارزيابي اوليه تامين كنندگان:
به منظور حصول اطمينان از توانايي تامين كنندگان در برآورده نمودن مشخصه هاي كيفي مورد نياز اين شرکت، تامين كنندگان ارزيابي، انتخاب و طبقه بندي مي شوند. پس از شناسايي تامين كننده توسط واحد بازرگاني، يك نسخه فرم امکان سنجي تامين كنندگان (FMCO012) جهت تكميل به تامين كننده ارسال مي گردد تامين كننده پس از تكميل فرم فوق به واحد كيفيت معرفي شده تا توسط آن بخش مورد ارزيابي قرار گيرد.
فرم امکان سنجي فقط جهت تامين كنندگان توليدي تكميل مي گردد.


5-2-1- تامين كنندگان توليدي:
الف) ارزيابي اوليه سيستمي و رتبه بندي:


دانلود رایگان روش اجرائی ارزیابی تامین کنندگان


دانلود روش اجرائی ارزیابی تامین کنندگان


دانلود آموزش ارزیابی تامین کنندگان


ارزیابی تام?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرم خوداظهاری و ارزیابی تامین کنندگان

فرم خوداظهاری و ارزیابی تامین کنندگان. ... دانلود فايل ارزيابي تامين ...

آيين نامه اجرايي بند ”ج“ماده (12)قانون برگزاري مناقصه ...

در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات ... تامین کنندگان. 1 ... ب- ارزيابي كيفي تامين ...

ارزیابی ريسک زنجيره تامين با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند ...

در اين تحقيق با ارایه يک مدل جامع و سلسله مراتبي برای ارزيابي ... تامين با تكيه بر روش ...

ارزیابی و انتخاب تامین کننده با استفاده از تکنیک - دانلود ...

از آنجا که عملکرد تأمین کنندگان، نقش ویژه ... در نهایت با استفاده از روش جمع پذیری ...

ارزیابی تامین کنندگان

نظامنامه آدیت محصول به روش sqfe در تامین کنندگان گروه ... چک ليست ارزيابي تامين کنندگان:

آيين نامه اجرايي بند ”ج“ماده (12)قانون برگزاري مناقصه ...

در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات ... تامین کنندگان. 1 ... ب- ارزيابي كيفي تامين ...

ارزیابی ريسک زنجيره تامين با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند ...

در اين تحقيق با ارایه يک مدل جامع و سلسله مراتبي برای ارزيابي ... تامين با تكيه بر روش ...

ارزیابی تامین کنندگان

نظامنامه آدیت محصول به روش sqfe در تامین کنندگان گروه ... چک ليست ارزيابي تامين کنندگان: