دانلود رایگان


روش اجرائي ارزيابي تامين کنندگان - دانلود رایگاندانلود رایگان شناسائی, ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان جهت حصول اطمینان از واجد شرایط بودن و داشتن توانائی ارائه اقلام مورد نیاز, منطبق با الزامات و تحویل ب

دانلود رایگان روش اجرائي ارزيابي تامين کنندگان روش اجرائي ارزيابي تامين کنندگان درفرمت ورد 14صفحه قابل ويرايش
شناسائي، ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان جهت حصول اطمينان از واجد شرايط بودن و داشتن توانائي ارائه اقلام مورد نياز، منطبق با الزامات و تحويل به موقع آنها
کليه تامين کنندگان قابل شناسائيِ مواد، قطعات و محصولات توليدي و خدمات سازمان

تامين کنندگان توليدي: تامين کنندگان توليدي شامل توليد کنندگان مواد اوليه، قطعات نيمه ساخته، خدمات رنگ، آبکاري و غيره مي باشند.
تامين کنندگان خدماتي: تامين کنندگان خدماتي شامل آزمايشگاه، مراکز کاليبراسيون، آموزشگاه ها، فروشندگان ابزار و تجهيزات و غيره
مي باشند.
5- شرح اقدام:
5-1- شناسايي تامين كنندگان:
تامين كنندگان از طريق شناخت قبلي و بررسي منابع مختلف از جمله نمايشگاه ها، كتب راهنماي صنايع، شبکه هاي داخلي و خارجي
رايانه اي، مناقصه، معرفي همكاران و ساير منابع شناسايي مي گردند.
5-2- ارزيابي اوليه تامين كنندگان:
به منظور حصول اطمينان از توانايي تامين كنندگان در برآورده نمودن مشخصه هاي كيفي مورد نياز اين شرکت، تامين كنندگان ارزيابي، انتخاب و طبقه بندي مي شوند. پس از شناسايي تامين كننده توسط واحد بازرگاني، يك نسخه فرم امکان سنجي تامين كنندگان (FMCO012) جهت تكميل به تامين كننده ارسال مي گردد تامين كننده پس از تكميل فرم فوق به واحد كيفيت معرفي شده تا توسط آن بخش مورد ارزيابي قرار گيرد.
فرم امکان سنجي فقط جهت تامين كنندگان توليدي تكميل مي گردد.


5-2-1- تامين كنندگان توليدي:
الف) ارزيابي اوليه سيستمي و رتبه بندي:


دانلود رایگان روش اجرائی ارزیابی تامین کنندگان


دانلود روش اجرائی ارزیابی تامین کنندگان


دانلود آموزش ارزیابی تامین کنندگان


ارزیابی تام?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزیابی تامین کنندگان

نظامنامه آدیت محصول به روش sqfe در تامین کنندگان گروه ... چک ليست ارزيابي تامين کنندگان:

ارزیابی تامین کنندگان

نظامنامه آدیت محصول به روش sqfe در تامین کنندگان گروه ... چک ليست ارزيابي تامين کنندگان:

فولاد مهر - ارزیابی تامین کنندگان

انتخاب تامين كننده مناسب يكي از اساسي ترين مسائل زنجيره تامين سازمانها بوده، در واقع هدف از ارزیابی و انتخاب تامين كننده، دستیابی به کیفیت مطلوب همراه با قیمت مناسب و سایر الزامات و معیارهای مورد نظر سازمان می باشد.

ارزیابی تامین کنندگان

نظامنامه آدیت محصول به روش sqfe در تامین کنندگان گروه ... چک ليست ارزيابي تامين کنندگان:

فرم خوداظهاری و ارزیابی تامین کنندگان

فرم خوداظهاری و ارزیابی تامین کنندگان. ... دانلود فايل ارزيابي تامين ...

روش اجرايي بازرسي و آزمون ایزو

اندازه گيري و كنترل مشخصات محصول به منظور اثبات تأمين و ... شرح روش اجرائي ... ارزيابي ...

روش اجرايي بازرسي و آزمون ایزو

اندازه گيري و كنترل مشخصات محصول به منظور اثبات تأمين و ... شرح روش اجرائي ... ارزيابي ...

مقاله نشریه: انتخاب تامین كنندگان قطعات در صنعت خودروسازی ...

انتخاب و ارزيابي تامين كننده در مديريت زنجيره تامين به صورت گسترده مطالعه و بررسي شده است و روش هاي تصميم گيري متنوعي براي انتخاب تامين كننده پيشنهاد شده است.دانلود جزوه ی مباحث جاری در حسابداری